(?)

Intiatief

Om verenigingen te informeren over de mogelijkheden om geld terug te krijgen voor de club, heeft Arie van Es, vice-voorzitter van een muziekvereniging, het initiatief genomen deze website op te zetten.

Arie van Es: "Na een gesprek met één van onze leden, die werkzaam is in de energie-advisering, hebben wij de mogelijkheden bekeken voor onze vereniging. Dit heeft geresulteerd in een mooi geldbedrag. Ik denk dat alle verenigingen wel wat extra geld kunnen gebruiken, vandaar dit initiatief".

Achtergrond

Sinds de liberalisering van de energiemarkt heeft iedere afnemer van energie direct of indirect te maken met meerdere marktpartijen:
de leverancier, de netbeheerder, het meetbedrijf en de overheid (deze laatste voor de afdracht van energiebelasting). Dit heeft geleid tot complexe energiefacturen, welke zonder specifieke kennis niet sluitend op juistheid te controleren zijn.

Juist de controle van energiefacturen blijkt rendabel te zijn: niet zelden worden fouten gemaakt waardoor teveel in rekening gebracht wordt. Dit kan oplopen tot enkele tientallen procenten van het totaalbedrag.

Een aanzienlijke kostenpost is de afdracht van energiebelasting. Er bestaan diverse regelingen om in specifieke situaties in aanmerking te komen voor gedeeltelijke teruggave van energiebelasting. De aanvraag hiervoor dient door de afnemer zelf geïnitieerd te worden.
Zonder specifieke kennis over de regelingen voor teruggave blijven deze mogelijkheden vaak onbenut.

No cure no pay

Enervedo Energie Advies beschikt over de gereedschappen en de kennis voor een sluitende controle van energiefacturen en contracten,
en realisatie van kostenbesparingen waar mogelijk.

Vanwege het hoge kostenbesparende potentieel is Enervedo bereid hierin te investeren door de werkzaamheden op basis van no cure no pay uit te voeren. Voor deze dienst wordt alleen een vergoeding in rekening gebracht, indien aantoonbaar besparingen gerealiseerd zijn (zichtbaar op de energiefactuur of als creditering).

Interesse?

Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

 

 

 Geld terug voor de club